Η Επιχείρηση

Λίγα λόγια για μας…

Η αποθήκη Σπύρος Σπαής είναι Ελληνική επιχείρηση με έδρα την Κέρκυρα, είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κέρκυρας (Ε.Β.Ε.Κ. – αριθμός μητρώου 32050). Η επιχείρηση λειτουργεί στο πλαίσιο της ελληνικής Εμπορικής και Φορολογικής νομοθεσίας με Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 027887130.

Η επιχείρηση ξεκίνησε την λειτουργία της την 22/03/1995 με αντικείμενο Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο σε ψιλικά είδη, είδη θαλάσσης και τουριστικά είδη καθώς και σε εισαγωγές των ανωτέρω προϊόντων (η εμπειρία μας στο ανωτέρω αντικείμενο είναι από το 1983). Από το 1995 έως και σήμερα η επιχείρηση συνεχίζει τη δραστηριότητα της στους παραπάνω τομείς και επιπλέον έχει επεκταθεί σε συναλλαγές μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 034367833000